KOLEKTYW WOLNY WYBÓR WRO

Niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujesz oraz przesłanek, to TY decydujesz o sobie i swoim ciele, zgodnie ze swoimi potrzebami. Masz prawo do decydowania o swoim zdrowiu seksualnym, prawo wyboru w kwestiach swojej płodności, zapobieganiu bycia w niechcianej ciąży oraz jej zakończeniu. Masz również prawo dostępu do rzetelnej wiedzy w zakresie zdrowia seksualnego oraz antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej (pigułka dzień po) czy aborcji farmakologicznej i medycznej.  Bez stygmatyzowania Twoich wyborów przez polityków, lekarzy, farmacetów, księży czy innych ludzi z Twojego otoczenia.

Wg źródeł historycznych metody regulowania płodności (antykoncepcja awaryjna oraz aborcja) znane były i wykorzystywane od starożytnych czasów. Nie są zatem nowym zjawiskiem, a na dodatek są powszechnie stosowane.

Od końca 2020 roku:

♡ ponad 2400 osób miało aborcję przy wsparciu Aborcyjnego Dream Teamu
♡ ponad 1080 osób z Polski przerwało ciążę w drugim trymestrze w zagranicznej klinice dzięki Aborcji Bez Granic
♡ ponad 80 000 osób napisało w sprawie aborcj do Women Help Women

Jesteśmy kolektwem Wolny Wybór Wro, z którym możesz się skontaktować jeżeli potrzebujesz:

♡ antykoncepcji awaryjnej
♡ informacji oraz wsparcia w aborcji farmakologicznej

Napisz do nas:
wolnywybor_wro@riseup.net
https://wolnywyborwro.noblogs.org

NIGDY NIE BĘDZIESZ SZŁA SAMA
NIGDY NIE BĘDZIESZ SZŁO SAMO
NIGDY NIE BĘDZIESZ SZEDŁ SAM